مختصری درباره ما


 توکل  بارثاوا با بیش از سی سال  کسب دانش وتجربه در زمینه   لوازم  اداری و دفتری ،تجهیزات قفسه بندی  و  انبارداری(بایگانی ریلی-کتابخانه-انواع کمد بایگانی-انواع فایل –قفسه های راک سنگین و نیمه سنگین-قفسه های پیچ  و مهره ای)وتجهیز سالنهای کنفرانس، آمفی تئاتر و دکراسیون داخلی و با بکارگیری توان تخصصی بالا و با رعایت  کلیه اصول مشتری مداری به تامین تولید وبازرگانی پرداخته وعلاوه بر فروش افتخار اجرای دهها پروژه را در کارنامه خود دارد.

برخی از خدمات تولید- بازرگانی طراحی و اجرا عبارتند از:

 • -  تجهیز کلیه اماکن با درک معماری بنا وملاحظات اجرایی
 • -  ارائه سیستمهای نوین در طراحی
 • -  ارائه نمونه متریال
 • -  بهره مندی از نرم افزارهای طراحی

 

فعالیت های شرکت در یک نگاه :

 • - خلق ایده
 • - طراحی وبه روزرسانی
 • - ساخت وتولید
 • - تامین مواد اولیه
 • - مدیریت اجرا

 

برخی از تجارب کاری و اجرایی در سالهای اخیر:

- بانک ها:

 • - مشاوره و تامین بایگانی ریلی بانک توسعه صادارت
 • - مشاوره و تامین تجهیزات بانک صادرات
 • - مشاوره و تامین تجهیزات بانک تجارت
 • - مشاوره و تامین تجهیزات بانک ملت
 • -مشاوره و تامین تجهیزات بانک رفاه کارگران
 • - مشاوره و تامین تجهیزات بانک ملی ایران
 • - مشاوره و تامین تجهیزات بانک انصار
 • -موسسات مالی و اعتباری:
 • - مشاوره و تامین تجهیزات موسسه مالی و اعتباری میزان
 • - مشاوره و تامین تجهیزات موسسه مالی و اعتباری قوامین

 

 - دانشگاه ها:

 • - طراحی و مدیریت پروژه سالن آمفی تئاتر دانشگاه فردوسی-دانشکده علوم پایه مشهد
 • - طراحی و مدیریت پروژه کتابخانه دانشگاه فردوسی-دانشکده ادبیات
 • - طراحی و مدیریت پروژه کتابخانه دانشگاه فردوسی- دانشکده علوم پایه
 • -مشاوره و تامین تجهیزات امور دانشجویی دانشگاه فردوسی - مشهد
 •  - مشاوره و تامین بایگانی ریلی دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی
 •  -مشاوره و تامین تجهیزات دانشگاه آزاد- واحد مشهد
 • - مشاوره و تامین تجهیزات دانشگاه علمی کاربردی
 • - مشاوره و تامین تجهیزات اموزش عالی فردوس مشهد
 • - مشاوره و تامین تجهیزات دانشگاه خیام
 • - مشاوره و تامین تجهیزات دانشگاه وابسته به بهزیستی